Pregledi športnikov


Športni pregledi so namenjeni pregledu zmogljivosti telesa, da se telesa z vadbo ne obremeni preveč in tako povzroči kakšne poškodbe. Na podlagi rezultatov pregleda se športniku svetuje pri načinu vadbe in primernih obremenitvah telesa.

S športnimi pregledi se tudi formalno potrdi ustrezno pripravljenost za izvajanje določenega športa.

Obseg pregleda je različen in lahko vključuje tudi obremenitvene teste (sklepi, obremenjenost mišic itn.).