Promocija zdravja


Po zakonu ZVZD1 mora vsak delodajalec izvajat aktivnosti za dvig zdravstvene zavesti in zdravstvene sposobnosti izvajanja delovnih nalog svojih zaposlenih.


Na podlagi poročil zdravstvenih pregledov se identificira ključne faktorje tveganja zdravju v posameznem podjetju in oblikujejo programi aktivnosti za zmanjšanje zdravstvenih tveganj pri deli (npr. invalidnosti, poškodb, stresa, bolniške odsotnosti).


Promocija zdravja se izvaja projektno in lahko zajema tudi cepljenja, delavnice, izobraževanja, preglede ipd..