Pooblaščeni zdravnik


Opravljamo storitev pooblaščenega zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (UL RS št. 56/99) in v skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev (UL RS št. 87/2002).


Uro zdravstvenih pregledov uskladimo v naprej glede na vaše želje, tako, da preiskovanci ne čakajo in običajni preventivni zdravstveni pregled zaključijo v cca. 1-1,5 ure.


Delo v ordinaciji poteka v slovenskem jeziku, lahko pa aktivno tudi v nemškem, angleškem, francoskem ali srbohrvaškem jeziku.


Delujemo kot zasebna specialistična ordinacija Medicina dela, prometa in športa. Novi, moderni in sodobno opremljeni prostori so na Parmovi ul. 53, v Ljubljani (pritličje poslovne stavbe Lesnina). Dostopni smo z avtobusom mestnega prometa številka 14 (postajališče pred stavbo – Bratov Židan), z avtom (rezervirani parkirni prostori).

Poleg preventivnih zdravstvenih pregledov v dogovoru s podjetjem pripravimo zdravstveno oceno tveganja, obrazec za invalidsko komisijo, izvajamo tudi programe Promocije zdravja, izobraževanja, PP,...

Za vodstvene, vodilne oz. posameznike opravljamo tudi razširjene preventivne zdravstvene preglede (managerski) z obremenitvenim testiranjem, ultrazvoki in specialističnimi internističnimi pregledi. Povsem individualno, glede na klinično sliko, anamnezo in zdravstveno stanje posameznika, se priporoči tudi obseg dodatnih preiskav, tako, da vam lahko ponudimo celovito obravnavo.

Z ozirom na sestavo telesa (InBody 750) se svetuje glede prehrane - intolerančni test živil (FIT).

Pooblaščeni smo tudi za opravljanje zdravstvenih pregledov kandidatov in voznikov motornih vozil vseh kategorij ter za opravljanje zdravniških pregledov za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti za posest in nošenje orožja.

Športniki in rekreativci lahko pri nas opravijo športna testiranja, se posvetujejo o prehrani glede na športno panogo, ob športnih poškodbah pa se opravi tudi diagnostika in rehabilitacija,  MSL laser za hiterjšo regeneracijo tkiv, biostimulacijo, taping, bandažo, masaže,...

Smo tudi cepitelji za preventivna cepljenja – po dogovoru lahko tudi na lokaciji podjetja (gripa, pnevmokok, hepatitis AB, klopni meningoencefalitis, humani papiloma virus, tetanus,...).